Vývoj a výskum

Pekáreň KOPEK Plus si svoju stabilnú pozíciu na trhu vybudovala vďaka vysokej kvalite výrobkov a širokému, častokrát unikátnemu sortimentu. Kľúčom k dosiahnutiu tejto pozície bolo okrem iného zavádzanie a dodržiavanie optimálnych technologických postupov, ako sú ražné a pšeničné kvasy, fermentované zápary, technológie prerušovaného kysnutia atď. Výsledkom sú kvalitné výrobky s nulovým, alebo  minimálnym množstvom aditív a vysokou nutričnou hodnotou.

 

Od roku 2001 sa spoločnosť KOPEK plus priebežne zaoberá implementáciou inovačných technológií a vývojom úplne nových, pre slovenský trh jedinečných výrobkov:

  • Od roku 2001 využíva ako jedna z prvých technológiu fermentovaných zápar Isernhäger s vlastnými vyvinutými receptúrami. Zápary v receptúrach chleba a pečiva zvýrazňujú ich cereálnu arómu a chuť, zvyšujú podieľ vlákniny a  ich trvanlivosť
  • Od roku 2010 spoločnosť zaviedla ako jedna z prvých na Slovensku  technológiu prerušovaného kysnutia. Touto technológiou sa výrazne ovplyvňuje čerstvosť a trvanlivosť pečiva, zvýrazňuje  sa jeho aróma a chuť.
  • Od roku 2012 ako prvá na Slovensku zaviedla technológiu pšeničných kvasov Tradi Levain, ktoré výrazne zlepšili kvalitu pšeničného pečiva.

Produkty vyvinuté pekárňou KOPEK plus boli niekoľkokrát ocenené na potravinárskych výstavách ( Danubius Gastro)  a podujatiach pekárskeho zväzu a cechu SR:

  • V rokoch 2013, 2014, 2017, 2018 a 2019 – vynikajúci chlieb SR
  • V roku 2014 najlepší pagáč SR
  • V roku 2019 najlepší nový výrobok SR

 

Vývojové ciele spoločnosti Kopek plus na obdobie 2019 – 2021:

 

1.1.          Zníženie kalorickej hodnoty v pekárenských  produktoch cestou  znížovania podieľu izolovanej sacharózy (bieleho cukru)  a iných  oligo- a polysacharidov, a ich nahradenie v receptúrach alternatívnnymi  druhmi  cukru, ktoré pomimo sacharidov obsahujú prírodné minerály, pektíny a betainy nevyhnutné na reguláciu trávenia a znižovanie glykemického zaťaženia organizmu po ich požití.

1.2.          Vývoj nových receptúr so zníženým obsahom kalórií, zvýšeným obsahom vlákniny a prírodných, pre zdravú výživu nevyhnutných minerálov na báze osvedčených kvasov a fermentovaných zápar a inovovaných surovín.

Vývoj a výskum
Vývoj a výskum
Vývoj a výskum
Vývoj a výskum
Vývoj a výskum

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE Nákup inovatívnych technológií do pekárne Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie Európsky fond regionálneho rozvoja Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky...
INFORMÁCIE O PODPORENOM PROJEKTE Inovácie v pekárni Kopek plus Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.   Európsky fond regionálneho rozvoja Miesto realizácie projektu: Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce Názov...
Inovácie v pekárni Kopek
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí Program rozvoja vidieka SR: 2014-2020 Názov projektu: Zefektívnenie a inovácia výrobného procesu pekárne KOPEK plus s. r. o. Hlavný cieľ...
Zefektívnenie a inovácia výrobného procesu