O nás

Remeselná pekáreň Kopek s.r.o. bola založená v roku 1992 v Dolných Kočkovciach ako rodinný podnik štyroch súrodencov Gerbelovcov. Prvé kočkovské rohlíky sa vypiekli 12. Augusta 1993. V dnešnej dobe sú rohlíky symbolom Kočkovskej pekárne a odbornými kruhmi považované za jedny z najlepších na Slovensku.

Kopek si už od začiatku vybral tú zložitejšiu cestu k zákazníkovi – vyrábať výrobky tradičnou technológiou na báze prírodných kvasov a distribúciu výrobkov cez vlastné predajne, nie cez sprostredkovateľov a supermarkety. Je to osvedčená, ale personálne a finančne náročnejšia koncepcia osloviť zákazníka kvalitou a čerstvosťou pekárskych výrobkov.

V rokoch 2008-2009  a 2019-2020 bola pekáreň rozšírená a modernizovaná, čím sa výroba zväčšila na trojnásobnú kapacitu. V súčasnosti patríme svojim vybavením medzi najmodernejšie remeselné pekárne na Slovensku a sme referečnou pekárňou dodávateľa pekárenských strojov Technopek. Aj vďaka nášmu spoločníkovi D. Gerbelovi, ktorý je vyštudovaný technológ a už 25 rokov činný v pekárňach po celej Európe máme k dispozícií vždy najaktuálnejšie trendy a technologické znalosti v tejto oblasti. Naši zamestnanci absolvovali školenia nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

O nás