Vývoj a výskum - Inovácie v pekárni Kopek

INFORMÁCIE O PODPORENOM PROJEKTE

Inovácie v pekárni Kopek plus

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu: Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce

Názov projektu: Inovácie v pekárni Kopek plus

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Inovácie v pekárni Kopek
Inovácie v pekárni Kopek